לְמַמֵן

כיצד לחשב מניות מצטיינות

מניות מצטיינות מתייחס למספר המניות המצרפי שהנפיק תאגיד למשקיעים. כדי למצוא את המספר הכולל של המניות הבולטות, בצע את הצעדים הבאים:

  1. עבור למאזן של החברה המדוברת ועיין בסעיף ההון העצמי, הנמצא קרוב לתחתית הדוח.

  2. חפש בפריט השורה מלאי מועדף. שורה זו מתייחסת לסוג מיוחד של מניות המעניק למשקיעים הרשאות מסוימות, כגון דיבידנד תקופתי. יתכן שאין כלל מניות מועדפות. אמורה להיות הצהרה בתוך תיאור פריט השורה המציין את מספר המניות הבולטות. שמור על מספר המניות המועדפות המצטיינות.

  3. חפש בפריט השורה מלאי רגיל. זהו סוג המניות העיקרי המונפק למשקיעים. אמורה להיות הצהרה בתוך תיאור פריט השורה המציין את מספר המניות הבולטות. שמור על מספר המניות הרגילות המצטיינות.

  4. חפש בפריט השורה את מלאי האוצר. שורה זו מתייחסת למניות שנקנו בחזרה ממשקיעים; אם התאגיד מעולם לא עשה זאת, לא יהיה פריט שורה. אם השורה קיימת, אמורה להיות הצהרה בתוך תיאור פריט השורה המציין את מספר המניות שנרכשו מחדש. שמור על המספר הזה.

  5. הוסף את מספר המניות המועדפות והנפוצות המצטברות, והחסר את מספר מניות האוצר. התוצאה היא מספר המניות הכולל.

אם יש הבדל בין מספר המניות שהונפקו לבין החוב, ההפרש הוא מניות באוצר. במילים אחרות, חברה הנפיקה מניות ואז רכשה חלק מהמניות בחזרה, והשאירה מספר מניות מצומצם שכרגע מצטיין.

כדאי לדעת את נתון המניות המצטיין למשקיע אשר שוקל לקנות מניות בחברה. חלוקת מספר המניות שיירכש במספר המניות הבולטות חושפת את אחוז הבעלות שיהיה למשקיע בעסק לאחר רכישת המניות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found