לְמַמֵן

רווחים מנוהלים

רווחים מנוהלים מתרחשים כאשר מנהלי עסק מבצעים מניפולציה כוזבת על רמות הרווח המדווחות. המניפולציה נועדה בדרך כלל להגדיל את הרווחים, אולי כדי לשפר את מחיר המניה של העסק או להכשיר אותו להלוואה. ניתן להתאים את הרווחים גם כלפי מטה על מנת להפחית את נטל המס של העסק. ניתן לנהל את הרווחים בדרכים רבות, כגון על ידי האצה או דחייה של הכרה בהכנסות, התאמת עתודות הוצאות ומיוון הוצאות.