לְמַמֵן

נְזִילוּת

נזילות היא היכולת של ישות לשלם את התחייבויותיה במועד, מכיוון שהן מגיעות לתשלום בתנאי התשלום המקוריים שלהן. החזקת כמות גדולה של מזומנים ונכסים שוטפים נחשבת כראיה לרמת נזילות גבוהה.

כאשר הוא מוחל על נכס בודד, נזילות מתייחסת ליכולת להמיר את הנכס במזומן בהתראה קצרה ובהנחה מינימלית. קיום שוק פעיל עם קונים ומוכרים רבים מביא לרוב לרמת נזילות גבוהה.