לְמַמֵן

תיאור תפקיד של רואה חשבון בעלויות

תיאור תפקיד : רואה חשבון עלות

פונקציה בסיסית: עמדת רואה החשבון היא האחראית לניתוח שוטף של אילוצי התהליך, פרויקטים של תמחיר יעד, ניתוח שוליים ואיתור עלויות חזרה לפעילות הבסיסית. רואה החשבון צריך גם לבנות ולפקח על מערכות הצבירה של הנתונים הדרושות בכדי לספק מידע הולם לרמה המתאימה להנהלה.

חשבונות עיקריים:

איסוף נתונים

 1. בניית מערכות צבירת נתונים עבור מערכת חשבונאות עלויות

 2. צור ובדק את הפקדים הדרושים למערכות צבירת נתונים ודיווח

מְלַאי

 1. תיאום ספירת מלאי פיזית וספירת מחזור

 2. בדקו שונות של ספירת מחזור ופתרו בעיות

 3. עדכן את העלויות הסטנדרטיות בכתב החומרים

 4. בדוק עלויות סטנדרטיות ופועלות בגין אי דיוקים

 5. אמת את עלות הסחורות שנמכרו במסגרת סגירת סוף החודש

 6. שנה את העתודה למלאי מיושן לפי הצורך

 7. צבר והחל עלויות תקורה כנדרש על פי עקרונות החשבונאות המקובלים

 8. עבוד עם לוח סקירת החומרים כדי לאתר ולפנות מלאי מיושן

אָנָלִיזָה

 1. ערכו ניתוחי אילוצי תהליכים שוטפים

 2. דווח על נקודות פריצה לפי מוצרים, מרכזי עבודה ומפעלים

 3. דווח על שוליים לפי מוצר וחלוקה

 4. דווח על שונות תקופתית וסיבותיהן, והתמקד במיוחד בשונות ההוצאות

 5. ניתוח בקשות לתקצוב הון

 6. בצע משימות צבירת עלויות כחבר בקבוצת עלות היעד

כישורים רצויים: ניסיון של 3+ שנות חשבונאות / מימון, או ניסיון של 5+ שנים בהנדסת תעשייה. כמו כן, תואר BA / BS, כמו גם כישורי ניתוח מצוינים ויכולת לשתף פעולה עם צוות רב-מחלקתי. מועיל גם להתנסות במניפולציה של מאגרי מידע גדולים.

תנאי עבודה: רואה החשבון בעלויות עובד בדרך כלל בסביבת משרדים, אך הוא צפוי להכיר היטב את כל פעולות הייצור ולבקר באופן קבוע בכל פעולות החברה המשמעותיות.

פיקוח: אין

פרשנות: עיין בתיאור התפקיד כדי לחייב את רואה החשבון בעלויות בעלות עבודה או ניסיון בעלויות תהליך, בהתאם למערכת הייצור בה החברה משתמשת. כמו כן, שקול לכלול דרישה להכרת LIFO, FIFO או עלות סטנדרטית, בהתבסס על המערכת בה החברה משתמשת. אם החברה פועלת במיקום זר אחד או יותר, שקול לכלול דרישת שפה. לבסוף, אם התפקיד הוא בענף הדורש ידע ניכר בתפעול, דרוש מהאדם ניסיון קודם בענף.