לְמַמֵן

תאגיד מקומי

תאגיד מקומי הוא חברה שמנהלת עסקים במדינתה. הישות מתייחסת כאל תאגיד מקומי על ידי ממשלת מדינתה, ומתייחסים אליה כאל תאגיד זר על ידי ממשלות כל שאר המדינות בהן היא עושה עסקים. תאגיד מקומי מסוגל בדרך כלל לעשות עסקים בכל המדינות האחרות של מדינת מולדתו ללא כל דרישה להתאגדות נוספת.