לְמַמֵן

רישום מניות

רישום מניות הוא תהליך רישום מניות החברה למכירה לציבור. בארצות הברית זה מחייב הגשת מסמכי רישום לרשות ניירות ערך (SEC), שיכולה להיות תהליך יקר וארוך. בהעדר רישום מניות, לא ניתן למכור מחדש מניות שנמכרו למשקיעים לצדדים שלישיים, אלא על בסיס מוגבל על פי כלל 144 של ה- SEC.

בהתחשב בהוצאה ניכרת של רישום מניות, ישויות רבות במקום משתמשות בפטורי רישום, כגון תקנה א '