לְמַמֵן

סביבת שליטה

סביבת הבקרה היא מערך הפעולות המקיף שביצעה ההנהלה אשר נותנים את הטון לאופן בו עובדים עוסקים בפעילות השוטפת שלהם. סביבת הבקרה מורכבת מכל המדיניות והנהלים, הפעולות שננקטות על ידי ההנהלה לטיפול בנושאים והערכים שהם דוגלים בהם. בסך הכל, סביבת הבקרה מראה את רמת התמיכה שיש לניהול למערכת הבקרות הפנימית.