לְמַמֵן

קצבת רכישה

קצבת רכישה היא הפחתה במחיר המחירון שמציע יצרן או מפיץ, בתמורה להזמנת כמות מינימלית. קצבה זו עשויה להינתן גם ללקוח בתמורה לשימור הקונה של סחורה פגומה או שגויה. קצבאות רכישה שכיחות יותר כאשר ללקוחות יש פונקציות רכישה רשמיות; לאחר מכן צוות הרכישה יכול לנהל משא ומתן לקבלת קצבאות קנייה עם ספקים.