לְמַמֵן

מוצרים משותפים

מוצרים משותפים הם מוצרים מרובים שנוצרים על ידי תהליך ייצור אחד בו זמנית. מוצרים אלה כרוכים בעלויות משותפות לא מובחנות עד לנקודת פיצול, ולאחר מכן כל מוצר עובר עיבוד נפרד. לפני נקודת הפיצול ניתן להקצות עלויות רק למוצרים המשותפים.