לְמַמֵן

נכסי נטו מוגבלים לצמיתות

נכסים נטו מוגבלים לצמיתות הם נכסים המוחזקים על ידי גורם ללא כוונת רווח, שתורמים הטילו עליו מגבלות שימוש שאינן פוגות. הגבלות קבועות נמצאות לרוב כאשר תורמים תורמים סכומים גדולים לעמותות, ולכן נוטים יותר לשלוט על אופן השימוש בכספים.