לְמַמֵן

שימור

אחזקה היא חלק מהמחיר הכולל של החוזה שנמנע עד לסיום הפרויקט. ניכוי זה נועד להבטיח שאיכות עבודתו של הקבלן תהיה מספקת. אם הבדיקה הסופית תגלה בעיות בעבודות הקבלן, השימור ימשיך להיות מוחזק על ידי הלקוח עד לתיקון הבעיות הממוקדות. מכיוון שכמות האחזקה (בדרך כלל 10%) עשויה לכלול את כל הרווח של קבלן, זה נחשב לתמריץ רב עוצמה להבטיח שהפרויקט יושלם בהתאם לרצון הלקוח. סכום האחזקה לא צריך להיות כל כך גדול שהקבלן נאלץ לממן פרויקט.

סביר יותר כי שמירה תוטל על ידי לקוח על קבלן חדש מכיוון שיש יותר וודאות לגבי ביצועי הקבלן. פחות סביר שייגזרו על שמירה כאשר הלקוח צריך לסיים פרויקט בפרק זמן קצר במיוחד. ויתור על סעיף האחזקה בחוזה נחשב לתמריץ מרכזי לפתות קבלן לעבוד אצל לקוח.