לְמַמֵן

ביקורת ביניים

ביקורת ביניים כוללת עבודות ביקורת מקדימות המתבצעות לפני סיום השנה הכספית של לקוח. משימות הביקורת הזמניות נערכות על מנת לדחוס את התקופה הדרושה להשלמת הביקורת הסופית. פעולה זו מיטיבה עם הלקוח, שיכול להוציא את הדוחות הכספיים המבוקרים שלו מוקדם יותר. ביקורת ביניים מסייעת גם למבקרים, שכעת יש להם יותר זמן פנוי במהלך עונת הביקורת הגבוהה ביותר שלהם לעסוק בפעילויות עבור יותר לקוחות.

ביקורת ביניים יכולה להתייחס גם לביקורת מלאה המתבצעת לתקופת ביניים, כמו למשל לרבע שנה או חצי שנה. זהו אירוע נדיר יחסית, מכיוון שחברות בבעלות ציבורית זקוקות לבדיקה רק במרווחי רבעון, ולא לביקורת מלאה.