לְמַמֵן

רווח שולי

רווח שולי הוא ההפרש בין ההכנסות השוליות לעלות השולית הקשורה לעסקת מכר. לפיכך, זהו הרווח המצטבר שנצבר מהפקת מכירה נוספת אחת. בדרך כלל, עסק צריך להמשיך לייצר יחידות כל עוד יש רווח שולי מכל מכירה נוספת. ככל שעסק מגיע לקצה העליון של יכולת הייצור הזמינה שלו, הוא מתייקר לייצר סחורות מכיוון שעלויות התחזוקה ושעות נוספות גדלות עלייה זו בעלויות ממזערת בדרך כלל את נפח המכירות הנוסף שניתן להשיג.

החלטת ניהול מרכזית היא האם להגדיל את הקיבולת כאשר כל נפח הייצור הזמין נוצל; חלק מרכזי בהחלטה זו הוא סכום הרווח השולי שצפוי להרוויח מהקיבולת הנוספת.