לְמַמֵן

אִשׁוּר

אישור הוא מכתב שנשלח על ידי מבקר חיצוני לספקים ולקוחות הלקוח, המבקש מהם לאמת את היתרות לתשלום ולקבל הקשורות אליהם ברשומות הכספיות של הלקוח. מידע זה נחשב ליקר למדי על ידי המבקר, מכיוון שהוא מספק אישור עצמאי למידע מסוים במאזן הלקוח. המבקר שולח מכתב אישור חיובי בבקשתו של הנמענים להשיב גם כאשר הם מסכימים עם המידע שנמסר. המבקר שולח מכתב אישור שלילי בבקשתו של הנמענים להשיב רק כאשר אינם מסכימים עם המידע שנמסר.

במסחר בניירות ערך, אישור הוא אישור בכתב של המתווך כי הושלמה עסקה.