לְמַמֵן

הנחת תזרימי עלות משוקלל

הנחת תזרימי העלות המשוקלל היא שיטת עלות המשמשת להקצאת עלויות למלאי ולעלות הסחורה שנמכרה. לפי גישה זו, עלות הסחורות הזמינות למכירה מחולקת במספר היחידות המיוצרות בתקופה להגיע למחיר ממוצע ליחידה. סכום זה מוקצה לאחר מכן ליחידות שנמכרו בתקופה והיחידות שנותרו במלאי. משתמשים בשיטה זו רק כאשר מערכת המלאי התקופתי קיימת.