לְמַמֵן

נוהלי תעשייה

נוהלי ענף הם נושאים חשבונאיים ייחודיים לענף ספציפי, ואשר משמשים במקום נוהלי חשבונאות ודיווח רגילים. לדוגמא, הדוחות הכספיים של ארגונים ישתנו במידה מסוימת אם הם בענפי המשחקים, הביטוח, הטיפול הרפואי או השירות. הבדלים אלה מותרים על פי התקנים החשבונאיים החלים, כל עוד היציאה מהנוהג המקובל מוצדקת.

בדרך כלל יש רק מספר קטן של פרקטיקות חשבונאיות יוצאות דופן הקשורות לענף. פרקטיקות אלה מונעות על ידי האופי הייחודי של ענף, כך שלפיהם נהלי חשבונאות סטנדרטיים יהיו חסרי עלויות ועלולים שלא להביא לדוחות כספיים המייצגים ביותר את תוצאות הפעילות ומצבם הכספי של עסק.