לְמַמֵן

פעילויות בקרה

פעילויות בקרה הן מדיניות ונהלים המשמשים כדי להבטיח כי ארגון מבצע את הוראות צוות ההנהלה. קיימות פעילויות בקרה רבות, כולל הפרדת חובות המחייבת מעורבות של אנשי צוות רבים בעסקאות, ושמירה פיזית על נכסים כדי להפחית את הסיכון להפסד.