לְמַמֵן

חיובים נטו ממוצעים

חובות נטו ממוצעים הם הממוצע הרב-תקופתי של יתרות סיום לקבלת חשבונות, מנוכה כנגד הקצבה הממוצעת לחשבונות מסופקים באותן תקופות. הנוסחה היא:

(חובות נטו לתקופה שוטפת + חובות נטו לתקופה הקודמת) / 2

הרעיון משמש במספר יחסי נזילות, והוא נועד להחליק כל עלייה או ירידה חריגים ביתרת החובות הסופית בתקופה הנוכחית.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found