לְמַמֵן

דעה שלילית

חוות דעת שלילית היא הצהרה של מבקר חיצוני של ישות, כי הדוחות הכספיים של הישות אינם מייצגים בצורה הוגנת את תוצאותיה, מצבה הכספי ותזרים המזומנים שלה. חוות הדעת עשויה להינתן גם אם גילויים נדרשים מסוימים אינם מלווים את הדוחות הכספיים, או אם הישות לא ערכה את הדוחות הכספיים שלה בהתאם להוראות המסגרת החשבונאית החלה. המבקר מציין את הסיבה לחוות דעת מסוג זה בדוח. זו תוצאה יוצאת דופן מכיוון שמבקר בדרך כלל מסוגל לשכנע את הלקוח לשנות את הדוחות הכספיים כדי להשיג מידה גבוהה יותר של הוגנות בדיווח. כאשר מתבצעת חוות דעת שלילית, הלקוח אינו יכול בדרך כלל להוציא את הדוחות הכספיים לגורמים חיצוניים, כגון נושים, מלווים ומשקיעים.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found