לְמַמֵן

קשר סדרתי

אגרת חוב סדרתית הינה הנפקת אגרות חוב כאשר חלק ממספר האג"ח הכולל משולם כל שנה. התוצאה היא ירידה הדרגתית בסכום החוב המנפיק של המנפיק. לדוגמא, באגרות חוב סדרתיות של 1,000,000 $, עשר שנים יהיו אגרות חוב של 100,000 $ לפדיון פעם בשנה למשך עשר שנים.

איגרת חוב סדרתית נועדה לתמוך בצרכי המימון של פרויקט הון המספק זרם כספי קבוע לתשלום החוב לאורך זמן. לדוגמא, דרך אגרה עשויה לדרוש מימון ראשוני בהנפקת אגרות חוב, ולאחר מכן משמשת הכנסות האגרה לתשלום אג"ח לאורך תקופה ארוכה. אותו מצב נוצר לגבי מתחם דירות, שבו משמשים אג"ח לתשלום עבור בניית המתחם, ודמי השכירות שנוצרו משמשים לתשלום עבור האג"ח.

לעומת זאת, איגרות חוב סדרתיות אינן מתאימות כאשר תזרימי המזומנים הצפויים להיווצר על ידי פרויקט הממומן באמצעות האג"ח יהיו לא סדירים, מתעכבים או אינם בטוחים. במקרים כאלה, מבנה אגרות חוב כאיגרת חוב סדרתית עלול לגרום למחדל בשלב מוקדם למדי בתקופת הרכישה.

היתרון למנפיק איגרות החוב הסדרתיות הוא בכך שישולמו פחות ריביות לאורך חיי האג"ח, מכיוון שהסכום הכולל של המזומנים שהושאל למנפיק מצטמצם מאוד. היתרון למשקיע הוא הפחתת הסיכון למחדל, שכן חבות ההחזר של המנפיק יורדת כל הזמן.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found