לְמַמֵן

עלות חשבונאית

עלות חשבונאית היא העלות הרשומה של פעילות. עלות חשבונאית נרשמת בפנקסי העסק ולכן העלות מופיעה בדוחות הכספיים של הישות. אם עלות חשבונאית טרם נצרכה והיא שווה או גדולה ממגבלת ההיוון של עסק, העלות נרשמת במאזן. אם נצרכה עלות חשבונאית, העלות נרשמת בדוח רווח והפסד. אם הוצא מזומן יחד עם עלות חשבונאית, תזרים המזומנים הקשור מופיע בדוח תזרימי המזומנים. לדיבידנד אין עלות חשבונאית, מכיוון שמדובר בחלוקת רווחים למשקיעים.

עלות חשבונאית נרשמת לרוב דרך המערכת לתשלום חשבונות. זה יכול להירשם גם באמצעות רישום יומן עבור עסקאות בודדות, או דרך מערכת השכר בעלויות הקשורות לפיצויים.

היקף העלות החשבונאית יכול להשתנות, בהתאם למצב. לדוגמא, מנהל רוצה לדעת את העלות החשבונאית של מוצר. אם מידע זה נחוץ להחלטת מחירים קצרת טווח, יש לכלול בעלויות החשבונאיות רק את העלויות המשתנות הקשורות למוצר. עם זאת, אם יש צורך במידע כדי לקבוע מחיר ארוך טווח שיכסה את עלויות התקורה של החברה, היקף העלות החשבונאית יורחב כך שיכלול הקצאת עלויות קבועות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found