לְמַמֵן

הזנת הזמנה

הזנת הזמנה היא הפעולות הדרושות להקלטת הזמנת לקוח במערכת הטיפול בהזמנות של החברה. לאחר הזנת מידע זה, הוא בדרך כלל מסווג מחדש באופן פנימי להזמנת מכירה. המידע בהזמנת המכירה משמש לאחר מכן לתזמון כל הפעילויות הדרושות למילוי הזמנת הלקוח, אשר עשויה לכלול רכש חומרים, ייצור, אחסנה, איסוף, משלוח וחשבונית. פונקציית הזמנת ההזמנה היא בדרך כלל באחריות פונקציית המכירות והשיווק.