לְמַמֵן

ערך החוב בספרים

השווי בספר החוב כולל את הפריטים הבאים במאזן הישות:

  • שטרות יש לשלם . נמצא בסעיף ההתחייבויות השוטפות במאזן.

  • החלק הנוכחי של החוב לטווח הארוך . נמצא בסעיף ההתחייבויות השוטפות במאזן.

  • חוב לטווח ארוך . נמצא בסעיף התחייבויות ארוכות טווח במאזן.

הערך בספרים של חוב אינו כולל התחייבויות בתשלום או צבירה, שכן התחייבויות אלה אינן נחשבות להתחייבויות נושאות ריבית.

הערך בספר החוב משמש בדרך כלל ביחסי נזילות, שם הוא מושווה לנכסים או לתזרימי מזומנים כדי לראות אם ארגון מסוגל לתמוך בעומס החוב שלו.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found