לְמַמֵן

עלות רכישה

עלות רכישה מתייחסת לעלות הכוללת לרכישת נכס. עלויות אלה כוללות משלוח, מיסי מכר ודמי מכס, כמו גם עלויות הכנת האתר, התקנתו ובדיקתו. בעת רכישת נכס, עלויות הרכישה יכולות לכלול מדידה, עמלות סגירה ותשלום שעבודים. סכום זה נחשב לערך הספרני של נכס.

המונח יכול להתייחס גם לעלות לרכישת לקוח חדש. עלויות אלה כוללות חומרי שיווק, עמלות, הנחות המוצעות וביקורי איש מכירות.