לְמַמֵן

ניתוח אנכי

סקירה כללית על ניתוח אנכי

ניתוח אנכי הוא הניתוח היחסי של דוח כספי, כאשר כל פריט בשורה בדוח הכספי רשום כאחוז מפריט אחר. המשמעות היא שכל פריט בדוח רווח והפסד נקבע כאחוז מהמכירות ברוטו, בעוד שכל פריט במאזן נקבע כאחוז מסך הנכסים.

השימוש הנפוץ ביותר בניתוח אנכי הוא בדוח פיננסי לתקופת דיווח יחידה, כך שאפשר לראות את הפרופורציות היחסיות של יתרות החשבון. ניתוח אנכי שימושי גם לניתוח מגמות, כדי לראות שינויים יחסית בחשבונות לאורך זמן, כגון על בסיס השוואתי לאורך תקופה של חמש שנים. לדוגמא, אם עלות הסחורה שנמכרה היסטוריה של 40% מהמכירות בכל אחת מארבע השנים האחרונות, אז אחוז חדש של 48% יהווה גורם לדאגה.

ניתוח אנכי של דוח רווח והפסד

השימוש הנפוץ ביותר בניתוח אנכי בדוח רווח והפסד הוא הצגת פריטי שורת ההוצאות השונים כאחוז מהמכירות, אם כי ניתן להשתמש בה גם כדי להציג את אחוז פריטי ההכנסות השונים המרכיבים את סך המכירות. דוגמה לניתוח אנכי לדוח רווח והפסד מוצגת בעמודה הימנית ביותר בדוח רווח והפסד הבא:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found