לְמַמֵן

יחס הון חוזר

יחס ההון החוזר הוא מדד של נזילות, המגלה האם עסק יכול לשלם את התחייבויותיו. היחס הוא היחס היחסי של נכסיה השוטפים של הישות להתחייבויותיה השוטפות, ומראה את יכולתו של עסק לשלם עבור ההתחייבויות השוטפות שלו עם נכסיו השוטפים. יחס הון חוזר של פחות מ 1.0 מהווה אינדיקטור חזק לכך שיהיו בעיות נזילות בעתיד, בעוד שיחס בסביבות 2.0 נחשב כמייצג נזילות טובה לטווח הקצר.

לחישוב יחס ההון החוזר, חלק את כל הנכסים השוטפים לכל ההתחייבויות השוטפות. הנוסחה היא:

נכסים שוטפים ÷ התחייבויות שוטפות = יחס הון חוזר

דוגמא ליחס הון חוזר

רוכש פוטנציאלי מעוניין בבריאות הפיננסית הנוכחית של רשת הקמעונאות Beemer Designs, שמוכרת מוצרי תוספות לרכבי BMW. היא משיגה את המידע הבא על החברה בשלוש השנים האחרונות: