לְמַמֵן

עמדת החזר מס

עמדת החזר מס באה לידי ביטוי בהחזר מס שעליו ייעץ רואה חשבון לנישום, או תפקיד שרואה החשבון יודע את העובדות הרלוונטיות ועל סמך עובדות אלה החליט אם העמדה שננקטה ראויה. הנקודות הבאות חלות על רואה החשבון המפתח תפקיד להחזר מס:

  • כאשר הוא ממליץ על תפקיד החזר מס, על רואה החשבון האחריות להיות סנגור של הנישום.

  • רואה החשבון צריך לעמוד באותם סטנדרטים שהטילה גורם המיסים הרלוונטי כאשר הוא ממליץ על עמדת החזר מס. אם אין תקן כתוב שקשור לתפקיד המס, על רואה החשבון לא להמליץ ​​על מעמד להחזר מס אלא אם כן יש לו אמונה בתום לב כי לתפקיד יש לפחות אפשרות ריאלית להישמר מבחינה ניהולית או שיפוטית לגופה. . עם זאת, רואה החשבון רשאי להמליץ ​​על עמדת החזר מס בכך שהוא מסיק שיש בסיס סביר לתפקיד וממליץ לנישום לגלות את התפקיד.

  • כאשר רואה החשבון ממליץ לתפקיד להחזרי מס לנישום, עליו לייעץ לנישום בדבר פוטנציאל השלכות הענישה של נקיטת התפקיד המומלץ, וכן כל הזדמנות לשימוש בגילויים כדי להימנע מעונשים אלה.

  • על רואה החשבון לא להמליץ ​​לשלם מיסים לנקוט בעמדת מס המנצלת את תהליך בחירת הביקורת של גורם המיסוי הרלוונטי, או משום שהיא משמשת רק כעמדה שננקטה במטרה להשיג מינוף משא ומתן מול גורם המיסוי.