לְמַמֵן

רצון טוב שלילי

מוניטין שלילי הוא ההפרש בין המחיר שמשלם רוכש עבור רוכש לבין שווי השוק ההוגן של נכסי הרוכש, כאשר שווי השוק ההוגן עולה על המחיר ששולם. כאשר קיים מוניטין שלילי, בוצעה רכישת מציאה המעדיפה את הקונה. מצב זה נוצר בדרך כלל כאשר יש מכירה במצוקה, כמו למשל כאשר עסק נמצא בפשיטת רגל.