לְמַמֵן

הובלה החוצה

הובלה החוצה היא עלות ההובלה שהמוכר הוביל לשליחת טובין ללקוחותיה. עלות זו מחויבת בהוצאה עם התהוותה. חלק או כל העלות הזו עשויה להיות מקוזזת באמצעות חיובי הובלה המוטלים על הלקוחות.