לְמַמֵן

שונות של תמהיל חומרים ישיר

שונות תמהיל החומרים הישירה היא ההבדל בין התערובות המתוקצבות והממשות של עלויות החומר הישירות המשמשות בתהליך ייצור. שונות זו מבודדת את עלות היחידה המצרפת של כל פריט, למעט כל שאר המשתנים. הנוסחה היא:

עלות סטנדרטית של תמהיל בפועל - עלות סטנדרטית של תמהיל סטנדרטי

= שונות תמהיל חומר ישיר

השונות שימושית לקביעת האם ניתן להשתמש בתערובת חומרים בעלות נמוכה יותר ליצירת מוצר. הרעיון מניב מידע שימושי רק כאשר ניתן לשנות את תערובת החומרים מבלי להפחית את איכות המוצר המתקבל מתחת לרמה המינימלית.