לְמַמֵן

בקרה תקציבית

בקרה תקציבית היא מערכת נהלים המשמשת כדי להבטיח שההכנסות וההוצאות בפועל של הארגון עומדות בקפידה בתכנית הפיננסית שלו. המערכת כוללת בדרך כלל קביעת יעדים אישיים למנהלים המבוססים על התקציב, יחד עם קבוצה של תגמולים המופעלים עם השגת היעדים. בנוסף, תקציב לעומת דוחות בפועל מונפקים באופן שגרתי לכל מי שיש אחריות לפריט שורה בדוחות הכספיים; לאחר מכן הם צפויים לנקוט בפעולה לתיקון כל שונות שלילית. יתר על כן, תוצאות העסק מנוטרות מקרוב על ידי ועדת תקציב, המספקת משוב למנהלים בכל פעם שהתוצאות בפועל מאיימות לרדת מתחת לציפיות.