לְמַמֵן

חשיפה לתרגום

חשיפה לתרגום היא הסיכון ששינויים בשערי המט"ח יגרמו להפסדים בעסקאות עסקיות או באחזקות מאזניות. הפסדים אלה יכולים להתרחש כאשר לחברה יש נכסים, התחייבויות, הון עצמי או הכנסות הנקובות במטבע זר והיא צריכה לתרגם אותם בחזרה למטבע הביתי שלה. תרגום נדרש על פי התקנים החשבונאיים בעת עריכת דוחות כספיים מאוחדים.

חשיפה לתרגום שכיחה ביותר בשני מצבים. האחת היא כאשר לחברה יש חברות בת הממוקמות במדינות אחרות, והשנייה היא כאשר עסק עוסק בעסקאות מכירה משמעותיות במדינות אחרות. בשני המקרים קיים סיכון ששינוי שלילי בשערי החליפין החלים עלול לגרום להפסד בספרי הגורם המדווח. עסקים אלה יכולים לעסוק בעסקאות גידור כדי להפחית את חשיפת התרגום שלהם.

חשיפה לתרגום נקראת גם חשיפה חשבונאית.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found