לְמַמֵן

סמן מעטפות עם "ביקש תיקון כתובת"

לקוחות משנים באופן שגרתי את מיקומם, ולא תמיד מסודרים מספיק בכדי לספר לספקים שלהם על שינוי הכתובת. אם כן, הספקים ממשיכים לשלוח חשבוניות לכתובת הישנה, ​​שלא תמיד מועברות לכתובת החדשה, או לפחות מתעכבות בזמן העברה. התוצאה יכולה להיות עיכוב בתשלומים.

כדי להימנע מעיכובים בתשלומים אלה, יש להחתים תמיד את "תיקון הכתובת מבוקש" בצד החיצוני של כל המעטפות בדואר. אם לקוח הודיע ​​לשירות הדואר על כתובת העברה, שירות הדואר לא רק יעביר את המעטפה לכתובת החדשה, אלא יודיע לשולח על הכתובת החדשה אם חותמת זו כלולה במעטפה. על השולח לקיים נוהל לניתוב התראות אלה מחדר הדואר לאיש החיוב האחראי על עדכון קובץ המאסטר של הלקוח, כך שכתובות חדשות יבואו לידי ביטוי בחיובים חדשים.