לְמַמֵן

יסודות הדוחות הכספיים

מהם מרכיבי הדוחות הכספיים?

מרכיבי הדוחות הכספיים הם הקבוצות הכלליות של פריטי השורה הכלולים בדוחות. קבוצות אלו ישתנו בהתאם למבנה העסק. לפיכך, מרכיבי הדוחות הכספיים של עסק למטרות רווח משתנים במקצת מאלו המשולבים בעסק ללא מטרות רווח (שאין לו חשבונות הוניים).

דוגמאות למרכיבי הדוחות הכספיים

המרכיבים העיקריים של הדוחות הכספיים הם כדלקמן:

  • נכסים . מדובר בפריטים בעלי תועלת כלכלית שצפויים להניב הטבות בתקופות עתידיות. דוגמאות לכך הן חשבונות חייבים, מלאי ונכסים קבועים.

  • התחייבויות . מדובר בהתחייבויות משפטיות מחייבות שיש לשלם לגוף או ליחיד אחר. דוגמאות לכך הן חשבונות לתשלום, מיסים שיש לשלם ושכר עבודה.

  • הון עצמי . זהו הסכום שהושקעו בעסק על ידי בעליו, בתוספת כל הרווח שנשאר.

  • הכנסות . מדובר בגידול בנכסים או ירידה בהתחייבויות הנגרמת על ידי מתן שירותים או מוצרים ללקוחות. זהו כימות של הפעילות הגולמית שנוצרת על ידי עסק. דוגמאות לכך הן מכירת מוצרים ומכירת שירותים.

  • הוצאות . זו הפחתת הערך של הנכס שכן הוא משמש לייצור הכנסות. דוגמאות לכך הן הוצאות ריבית, הוצאות פיצויים והוצאות שירות.

מבין אלמנטים אלה נכסים, התחייבויות והון עצמי נכללים במאזן. הכנסות והוצאות נכללות בדוח רווח והפסד. שינויים באלמנטים אלה צוינו בדוח תזרימי המזומנים.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found