לְמַמֵן

ההפרש בין פחת בדוח רווח והפסד למאזן

טווח הפחת נמצא גם בדוח רווח והפסד וגם במאזן. בדוח רווח והפסד הוא רשום כהוצאות פחת ומתייחס לסכום הפחת שחויב בהוצאה רק באותה תקופת דיווח. במאזן הוא רשום כפיחות מצטבר, ומתייחס לסכום הפחת המצטבר שחויב בכל הנכסים הקבועים. פחת מצטבר הוא חשבון קונטרה, והוא משויך לפריט הרכוש הקבוע כדי להגיע לסך כולל של רכוש קבוע נטו. לפיכך, ההבדלים הם:

  • תקופה מכוסה . פחת בדוח רווח והפסד הוא לתקופה אחת ואילו הפחת במאזן הוא מצטבר לכל הנכסים הקבועים שעדיין מוחזקים על ידי ארגון.

  • סכום . הוצאות הפחת בדוח רווח והפסד נמוכות משמעותית מהסכום במאזן, שכן סכום המאזן עשוי לכלול פחת לשנים רבות.

  • טבע . פחת בדוח רווח והפסד הוא הוצאה ואילו זהו חשבון קונטרה במאזן.

כדוגמה, חברה רוכשת מכונה שעולה 60,000 דולר, ואורך חיים שימושי של חמש שנים. משמעות הדבר היא כי עליה לפחת את המכונה בשיעור של 1,000 דולר לחודש. בגין דוח רווח והפסד בדצמבר בסוף השנה השנייה, הפחת החודשי הוא 1,000 דולר, המופיע בסעיף שורת הוצאות הפחת. במאזן דצמבר רשומים פחת שנצבר 24,000 $, מכיוון שמדובר בסך הפחת המצטבר שחויב במכונה במהלך 24 החודשים האחרונים.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found