לְמַמֵן

נהג בעלויות פעילות

נהג בעלות פעילות הוא פעולה שמפעילה את הופעת העלות. נהג בעלויות גורם להוצאות משתנות. יכול להיות שיש יותר מנהג עלות פעילות אחד שיוזם את התרחשותה של הוצאה משתנה. כאשר לצוות ניהול ידע מקיף על גורמי עלויות הפעילות, הוא יכול לקבל החלטות טובות יותר המשפרות את רווחיות הארגון. נהגים בעלויות פעילות אינם נדרשים בניסוח מידע חשבונאי פיננסי. במקום זאת, הם משמשים במערכות מידע ניהוליות.

דוגמאות למניעי עלויות פעילות הן שעות עבודה ישירות, צילומים מרובעים בשימוש, מספר הזמנות החלפת הלקוחות ומספר הגדרות המכונה הנדרשות.