לְמַמֵן

השקעות זמניות

השקעות זמניות הן ניירות ערך שניתן למכור בעתיד הקרוב, ולגביהן יש ציפייה לעשות זאת. בדרך כלל משתמשים בהשקעות אלה כאשר לעסק יש עודף כספים לטווח הקצר שעליו הוא רוצה להרוויח ריבית, אך יהיה צורך במימון הפעילות בזמן הקרוב. סוגים אלה של השקעות הם בדרך כלל מאוד בטוחים, אך גם בעלי תשואה נמוכה למדי. השקעות זמניות מסווגות כנכסים שוטפים במאזן.

דוגמאות להשקעות זמניות הן קרנות שוק הכסף ושטרות אוצר.