לְמַמֵן

רווחים שמורים שלא הועברו

רווחים שהוחזקו שלא הועברו הם הרווחים שנשמרו של עסק שלא הופרשו למטרה מסוימת. כספים אלה עשויים להיות מופנים לכל מקום בו הם נדרשים, כגון למימון רכישת רכוש קבוע, הגדלת מימון בהון החוזר, או ביצוע חלוקת דיבידנד לבעלי המניות. ברוב הארגונים, שום חלק מהרווחים השמורים אינו מופרש. המשמעות היא שכל הרווחים שנשמרו נחשבים כלא מנוצלים.

משקיעים אוהבים לחשב את סכום הרווחים שלא הוקצו על מנת לקבוע את הסכום המרבי של הכספים העומדים לחלוקה כדיבידנד.