לְמַמֵן

שעת מכונה

שעת מכונה היא מדידה המשמשת להחלת תקורה של מפעל על מוצרים מיוצרים. זה ישים ביותר בסביבות עתירות מכונות שבהן משך הזמן שעובד על ידי מכונה הוא הפעילות הגדולה ביותר עליה ניתן לבסס הקצאות תקורה. כשיש מעט מכונות בייצור, מקובל יותר ששעות העבודה הן הבסיס לפיו מוקצה תקרת המפעל לסחורות מיוצרות.

לדוגמה, יישומון גוזל שעה של זמן מכונה. במהלך החודש שימשו מכונות במשך כ -1,000 שעות. במהלך התקופה, החברה הוציאה 20,000 דולר תקורה מהמפעל. בהתבסס על מידע זה, כמות התקורה שתוקצה ליישומון היא:

(שעה משומשת / 1000 שעות מכונה סה"כ) x 20,000 $ = 20 דולר תקורה מוקצבת