לְמַמֵן

עלויות הנפקה

עלויות ההנפקה הן הוצאות הקשורות לחיתום ולהנפקת ניירות ערך חוב וניירות ערך. עלויות ההנפקה כוללות את הדברים הבאים:

  • דמי ביקורת
  • עמלות בנקאיות להשקעה
  • שכר טרחה משפטי
  • הוצאות שיווק
  • דמי רישום לרשות ניירות ערך (SEC)

עלויות ההנפקה אינן כוללות הוצאות שיש לבצע על ידי חברה בבעלות ציבורית באופן שוטף, כגון ביקורת בקרה, ביקורות דוחות כספיים שנתיים, סקירות רבעוניות, עמלות בורסה או הגשות שוטפות של SEC.