לְמַמֵן

תזרים מזומנים פרו פורמה

תזרים מזומנים פרו פורמה הוא הסכום המשוער של תזרימי המזומנים וההזרמות הצפויות בתקופה עתידית אחת או יותר. מידע זה עשוי להתפתח כחלק מתהליך התקצוב או התחזית השנתי, או שייווצר כחלק מבקשה ספציפית למידע על תזרים מזומנים, כנדרש על ידי מלווה או משקיע פוטנציאלי.

מידע תזרים מזומנים פרו פורמה שימושי להערכת מתי יתכן מחסור במזומן בעתיד הקרוב, כך שההנהלה תוכל להיערך על ידי השגת מימון חוב או הון נוספים כדי לקזז את החסר החזוי. אלטרנטיבה נוספת היא תכנון להפחתת הוצאות על מנת למנוע שימוש במזומן עתידי. אם מסמך הפרופורמה מוקרן עודף מזומנים, ניתן להשתמש במידע זה גם לתכנון אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר עבור המזומנים.

ניתן לטעון כי תזרים מזומנים פרו פורמה הוא החיוני ביותר מבין מסמכי הפרופורמה השונים, שיכולים לכלול גם את דוח הרווח והמאזן, שכן המסמכים האחרים הופכים לפסולים אם צפוי להיות סכום מזומנים לא מספיק כדי להיות זמין לתוכניות ההנהלה.

תזרים מזומנים פרופורמה בנוי במספר שיטות, שכל אחת מהן מכסה פרק זמן שונה. השיטות הנוגעות לתקופות החיזוי הן:

  • לטווח קצר . קבלות מזומנים צפויות מחשבוניות ותשלומי מזומן בגין חשבונות קיימים שישמשו להפקת תזרימי מזומנים בשבועות הקרובים. תחזית זו אמורה להיות מדויקת מאוד.

  • לטווח בינוני . הכנסות שטרם חויבו נאמדות מצבר ההזמנות ומתורגמות לתקבולים במזומן בחודשים הקרובים. ההוצאות הנדרשות לתמיכה בהכנסות שצוינו בצבר ההזמנות מתורגמות לתשלומים במזומן עבור אותה פרק זמן.

  • לטווח ארוך . הכנסות והוצאות מתוקצבות מתורגמות לתקבולים ותשלומים במזומן בהתאמה. ייתכן שהמידע הזה אינו מדויק במיוחד.

המידע המשמש במסמך תזרים המזומנים הפרופורמה יכול להיות מושפע גם ממכירות המשוער של ימי החוב עבור חובות מלקוחות, וכן מהימים המשוערים לתשלום לספקים. נתונים אלה אינם צריכים להשתנות בהרבה מהממוצעים ההיסטוריים, אחרת סביר להניח כי לא ניתן יהיה להשיג את תוצאות הפרופורמה.

מסמך הפרופורמה נוטה להיות מדויק למדי בשבועות הראשונים להקרנה, ואז יורד במהירות ברמת הדיוק בתקופות הבאות. כדי לשפר את מהימנות המסמך, יש לעדכן אותו במרווחי זמן קבועים במידע העדכני ביותר. כמו כן, סביר יותר שהמסמך יהיה מדויק אם לחברה צבר הזמנות יציב, והרבה פחות מדויק אם אין מעט תובנות לגבי מקורות המכירות לטווח הקצר.

גם אם תזרים מזומנים פרופורמה יתגלה כלא אמין יחסית, הוא לפחות מאלץ את ההנהלה לחשוב על תזרים מזומנים עתידי צפוי, מה שעשוי לתרום לזהירותו בכך שיבטיח שיש לעסק מספיק מזומנים למימון הפעילות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found