לְמַמֵן

אחריות שנצברה

התחייבות שנצברה היא התחייבות שישות נטלה על עצמה, לרוב בהעדר מסמך מאשר, כגון חשבונית ספק. השימוש הנפוץ ביותר במושג הוא כאשר עסק צרך סחורות או שירותים הניתנים על ידי ספק, אך טרם קיבל חשבונית מהספק. כאשר החשבונית לא הגיעה בסוף תקופת חשבונאות, צוות חשבונאות רושם התחייבות שנצברה; סכום זה מבוסס לרוב על מידע כמות ביומן הקבלה ומידע על מחירים בהזמנת הרכש המאשרת. מטרת רישום התחייבות שנצברה היא רישום הוצאה או התחייבות בתקופה בה נוצרה.

רישום היומן עבור התחייבות שנצברה הוא בדרך כלל חיוב בחשבון הוצאות וזיכוי לחשבון התחייבויות שנצברו. בתחילת תקופת החשבונאות הבאה, הרישום הפוך. אם מתקבלת חשבונית הספק המשויך בתקופת החשבונאות הבאה, החשבונית מוזנת במערכת החשבונאית. ההשפעה של עסקאות אלה היא:

  1. בתקופה הראשונה ההוצאה נרשמת באמצעות רישום יומן.

  2. בתקופה השנייה רישום היומן מתהפך ומזינים את חשבונית הספק עבור ערך אפס נטו בתקופה השנייה.

לפיכך, ההשפעה נטו של עסקאות אלה היא שזיהוי ההוצאות מוסט קדימה בזמן.

מרבית ההתחייבויות שנצברו נוצרות כצבירות הפוכות, כך שתוכנת החשבונאות מבטלת אותן אוטומטית בתקופה הבאה. זה קורה כאשר אתה מצפה שיגיעו חשבוניות ספק בתקופה הבאה.

התחייבות שנצברה מופיעה במאזן, בדרך כלל בסעיף ההתחייבויות השוטפות, עד לביטולה ולכן בוטלה מהמאזן.

דוגמאות להתחייבויות שנצברו הן:

  • הוצאות ריבית שנצברו . לחברה יש הלוואה שטרם נותרה בגינה היא חייבת ריבית שטרם חויבה על ידי המלווה שלה בתום תקופת חשבונאות.

  • מיסי שכר שנצברו . עסק מתחייב בתשלום מספר סוגים של מיסי שכר כאשר הוא משלם פיצויים לעובדיו.

  • התחייבות לפנסיה שנצברה . על חברה מוטלת חבות לשלם לעובדיה בשלב כלשהו בעתיד עבור הטבות שנצברו במסגרת תוכנית פנסיה.

  • שירותים שנצברו . ספק מספק שירותים לחברה, אך לא מחייב את החברה בסוף תקופת חשבונאות, מכיוון שלוקח זמן לגבש חיובים מדפי הזמנים של עובדיה.

  • שכר מצטבר . חברה חייבת שכר לעובדיה לפי שעה בתום תקופת חשבונאות, עליה היא לא אמורה לשלם להם עד לתקופה הבאה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found