לְמַמֵן

דוגמאות לנכסים

נכס הוא דבר שצפוי להניב הטבה בתקופה עתידית. אם נכס צפוי להיות נצרך כולו בתוך התקופה הנוכחית, הוא במקום זאת יחויב בהוצאות באותה תקופה. בעסק הנכסים מצטברים לפריטי שורה שונים במאזן. דוגמאות לנכסים הנמצאים במאזן הן כדלקמן (מוצג בסדר אלפביתי):

 • השקעות באג"ח

 • בניית רכוש קבוע

 • כסף מזומן

 • תעודת השקעות פיקדון

 • השקעות נייר מסחרי

 • רכוש קבוע של ציוד מחשבים

 • רכוש קבוע של תוכנת מחשב

 • מלאי מוצרים מוגמרים

 • רכוש קבוע ריהוט ומתקן

 • רכוש קבוע בקרקע

 • רכוש קבוע לשיפור החכירה

 • הלוואות שקיבלו עובדים

 • נכסים קבועים של מכונות

 • השקעות בשוק הכסף

 • חייבים שאינם מסחריים

 • שטרות חייבים

 • רכוש קבוע של ציוד משרדי

 • חלקים וציוד

 • מלאי חומרי גלם

 • מניות בחברות אחרות

 • כלים

 • חייבים במסחר

 • רכוש קבוע לרכב

 • התחייבויות לרכישת מניות

 • מלאי בתהליך

חלק מהנכסים הקבועים מסווגים כלא מוחשיים ונרשמים במאזן בסעיף נפרד. פריטים אלה נרכשים או מתקבלים במסגרת רכישה. דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים אלה הם:

 • שמות מותג

 • רישיונות שידור

 • זכויות יוצרים

 • שמות דומיינים

 • הקלות

 • ספריות קולנוע

 • הסכמי זיכיון

 • רצון טוב

 • זכויות נחיתה

 • רישיונות

 • זכויות מינרליות

 • פטנטים

 • היתרים

 • הסכמי תמלוגים

 • חוזי ספקים

 • סימני מסחר

חלק מהנכסים אינם נמצאים במאזן, בדרך כלל מכיוון שהם נכסים שנוצרו באופן פנימי או תהליכים בעלי ערך אשר התקנים החשבונאיים אינם מאפשרים לארגון להכיר כנכסים. דוגמאות לנכסים שאינם מוכרים אלה הם:

 • תהליכי בקרת איכות פנימיים

 • תהליכי מחקר ופיתוח פנימיים

 • השקעות בהדרכת צוות

 • הערך של דימוי מותג