לְמַמֵן

מכתב נוחות

מכתב נוחות הוא הצהרה בכתב שהוציא מבקר חיצוני, הקובע כי אין מידע שגוי או מטעה בתשקיף של גורם המנפיק ניירות ערך. אף על פי שלא מבוצעת ביקורת, מכתב הנוחות קובע למעשה כי דוחות כספיים מבוקרים לא יהיו שונים מהותית מאלו המופיעים בתשקיף. מכתבי נוחות מוציאים לרוב כחלק מהנפקה ראשונית לציבור. מכתב נוחות מכיל רק דעה; אין זו הבטחה או ערובה לכך שהישות עליה מדווחים תישאר כדאית כלכלית.

מכתבי נוחות ניתנים גם במצבים אחרים, כמו ביחס להנפקת הלוואה או משכנתא.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found