לְמַמֵן

דוח רווח והפסד על בסיס מזומנים

דוח רווח והפסד על בסיס מזומנים הוא דוח רווח והכנסה המכיל רק הכנסות שלגביהן התקבלו מזומנים מלקוחות, והוצאות בגינן הוצאות מזומנים. לפיכך, הוא מנוסח על פי הנחיות החשבונאות על בסיס מזומן (שאינו תואם את GAAP או IFRS).

דוח רווח והפסד על בסיס מזומן יכול להכיל תוצאות השונות באופן מהותי מאלה של דוח רווח והפסד על בסיס צבירה, מכיוון שההכרה בהכנסות מתעכבת בזמן שנדרש ללקוחות לשלם עבור סכומים מחויבים, וההכרה בהוצאות מתעכבת עד למועד כזה. כאשר החברה בוחרת לשלם את חשבונותיה לספקים. כדוגמה להבדל זה, אם חברה הייתה מנפיקה תנאי תשלום למשך 30 יום ללקוחותיה והיו להם תנאים דומים עם הספקים שלה, התוצאות המוצגות בדוח רווח והפסד שלה היו למעשה אלו שהיו מדווחות על בסיס בסיס הצבירה של חשבונאות בחודש הקודם המיידי.

בגלל הבדל העיתוי החשוב בין דוח רווח והפסד על בסיס מזומן לדוח רווח והפסד על בסיס צבירה, עליך תמיד לסמן את דוח רווח והפסד באופן בולט במתכונת הדומה להלן:

חברת ABC

דוח הכנסה על בסיס מזומנים

לחודש שהסתיים xx / xx / xxxx

כדי שיהיה ברור עוד יותר עבור כל קורא בדוח רווח והפסד שלא ראה את הכותרת המתוקנת, עליך לתייג מחדש את השורה "הכנסה נטו" עם "הכנסה נטו בסיס מזומן".

יתרה מכך, הוסף כותרת תחתונה לדוח רווח והפסד באומרו:

דוח הכנסה על בסיס מזומן - לא ערוך על פי עקרונות חשבונאות מקובלים

השלבים המרכזיים הכרוכים בהתאמת דוח רווח והפסד על בסיס מזומנים לדוח רווח והפסד על בסיס צבירה כוללים את הפעולות הבאות:

התאמות הכנסות:

  • מחסרים כל חיוב בגינם התקבלו מזומנים מלקוחות

  • הפחת פיקדונות מזומנים שהתקבלו מלקוחות שלא הושגו

  • הוסף חיובים ללקוחות במהלך התקופה

  • הוסף מוצרים / שירותים שהרווחת אך לא צוינה

התאמות הוצאות:

  • הפחת תשלומים בגין הוצאות שנגרמו בתקופה קודמת

  • הפחת פיקדונות ששולמו בגינם טרם הוכרה ההוצאה

  • הוסף הוצאות שנצברו בתקופה שעדיין אין לה חשבוניות ספק

  • הוסף חשבוניות ספק שהתקבלו במהלך התקופה, המתייחסות לתקופה הנוכחית

  • הוסף הוצאות פחת והפחתות, והוצאות אחרות שאינן מזומנות

רואי החשבון לא יאשרו דוח רווח והפסד שהוכן על בסיס חשבונאי במזומן; יש להמיר את ההצהרה לבסיס הצבירה לפני הוצאת ההסמכה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found