לְמַמֵן

חובת אג"ח

התחייבות אג"ח היא החוזה הקשור לאג"ח. תנאי התחייבות האג"ח כוללים תיאור של מאפייני האג"ח, הגבלות המוטלות על המנפיק והפעולות שיופעלו אם המנפיק לא יבצע תשלומים בזמן. לפיכך, סביר להניח שהמחאה תכלול את הסעיפים הבאים:

  • מטרה . ההסכם מציין את הסיבה להוצאת האג"ח.

  • ריבית . זהו הריבית הנקובה על פני האג"ח.

  • חישוב ריבית . זהו תיאור הנוסחה המשמשת לחישוב סכום הריבית שיש לשלם.

  • מועדי תשלום . התאריכים בהם ישולמו תשלומי ריבית למחזיקי אג"ח.

  • תאריך בגרות . מועד הפירעון של האג"ח, כאשר הסכום הנקוב של האג"ח ישולם למחזיקי האג"ח.

  • תכונות שיחה . זה מסביר את זכויות המנפיק לרכוש איגרות חוב לפני מועד הפירעון.

  • תכונות המרה . זהו הסבר לנסיבות בהן ניתן להמיר אגרות חוב למניה המשותפת של המנפיק, ובאיזה מכפיל המרה.

  • אמנות . זוהי רשימה של ההתניות אליהן יופעל המנפיק בזמן שהאיגרות החוב אינן חובות, ואופן חישוב ההתניות.

  • פעולות ללא תשלום . זה יכול לכלול מספר פעולות אפשריות, כגון העלאת ריבית, יצירת התחייבות ריבית מצטברת או האצת מועד הפירעון של האג"ח.

חובת האג"ח הינה המסמך המשפטי המרכזי אליו מפנה מנפיק האג"ח והמשקיעים כאשר קיימת מחלוקת בנוגע לאג"ח.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found