לְמַמֵן

תאריך חתך

בחשבונאות, תאריך הניתוק הוא נקודת הזמן המתוחמת כאשר יש לרשום עסקאות עסקיות נוספות בתקופת הדיווח הבאה. לדוגמא, 31 בינואר הוא תאריך הניתוק לכל העסקאות שיירשמו בחודש ינואר. כל העסקאות המתרחשות לאחר תאריך זה יירשמו בפברואר או בחודשים מאוחרים יותר. הרעיון ישים במיוחד בעת ביצוע ספירת מלאי, שם ניתן לסגור את פונקציות הקבלה והמשלוח בסוף תאריך הקיצוץ כדי להבטיח שתנועות מלאי נרשמות כהלכה.