לְמַמֵן

הוצאה שאינה תפעולית

הוצאה שאינה תפעולית הינה הוצאה שארגון אינו מתייחס לפעילותו העיקרית. הוצאות אלה מוצגות בדרך כלל בדוח רווח והפסד לאחר התוצאות מהמשך הפעילות. כאשר מנתחים את תוצאות העסק, ניתן להפחית את ההוצאות מההכנסה, כדי לאמוד את הרווחים הפוטנציאליים המרביים של המשרד. דוגמאות להוצאות שאינן תפעוליות הן:

  • הוצאות ריבית

  • הוצאות נגזרים

  • הוצאות הסדר תביעות

  • הפסד בסילוק נכסים

  • חיובי מלאי מיושנים

  • הוצאות ארגון מחדש

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found