לְמַמֵן

עמלת מקור הלוואה

דמי התחלת הלוואה נגבים מלווה כאשר ההלוואה ניתנת בתחילה. עמלה זו נועדה לכסות את עלות הטיפול בבקשת הלוואה חדשה, שיכולה לכלול עלויות הקשורות למקור, למימון מחדש או ארגון מחדש של הלוואה. במקום להחזיר את המלווה עבור העלות שנגרמה בפועל, העמלה בדרך כלל מחויבת באחוזים מסכום ההלוואה הכולל, מה שאומר שהמלווה עשוי להרוויח רווח משמעותי מדמי המקור. יתכן שלווה יהיה לנהל משא ומתן על גובה העמלה שנגבית.