לְמַמֵן

השקעה נזילה

השקעה נזילה היא כל השקעה שניתן להמיר במזומן בקלות מבלי להשפיע משמעותית על ערכה. דוגמאות להשקעות נזילות הן מזומנים, קרנות בשוק הכסף ומניות של חברות בבעלות ציבורית הנסחרות באופן פעיל בבורסה מבוססת. את סך ההשקעות הללו ניתן לצרף ולהשוות להתחייבויות לטווח הקצר של החברה בכדי לראות אם ישנן השקעות נזילות מספיקות לפירעון ההתחייבויות, המהווה אינדיקטור מרכזי לנזילות התאגידית.

השקעות אינן נחשבות נזילות כאשר לוקח זמן משמעותי להמיר אותן במזומן, או אם פעולת מכירתן מפחיתה את ערכן. לדוגמה, נדל"ן יכול לקחת זמן רב למכור, ולכן הוא אינו מסווג כהשקעה נזילה. לחלופין, לא ניתן למכור את מניותיה של חברה הנסחרות בצורה דקה בכמויות גדולות מבלי לגרום לשינוי ניכר במחיר שלהן, ולכן גם אינן נחשבות נזילות.